• UPOZORNENIE

    Milí rodičia a žiaci. Od 1. mája bude započatá rekonštrukcia prvého pavilónu. V rámci vašej bezpečnosti sme vykonali niekoľko opatrení. Vstup do ZŠ bude možný len cez veľkú bránu popri školskej jedálni. Parkovanie motorových vozidiel v areáli školy nebude možné. Prosíme Vás, aby ste dané opatrenia rešpektovali. Ďakujeme za pochopenie.
   • Novinky
  • BURZA KNÍH
   • BURZA KNÍH
   • 16. 3. 2018
   • Ďakujeme všetkým, ktorí sa do burzy kníh zapojili. Žiaci na prvom stupni priniesli 141 kníh a z nich sa predalo 68. Tento ročník bol výnimočný i tým, že sa zapojili aj žiaci druhého stupňa, ktorí priniesli viac ako 40 kníh a predali takmer polovicu.

   • Čítať viac
  • JARNÝ ZBER PAPIERA
   • JARNÝ ZBER PAPIERA
   • 27. 9. 2017
   • Ďakujeme všetkým, ktorí sa svojou účasťou podielali na ochrane životného prostredia.

    Výsledky zberu papiera za jar roku 2018:

    TRIEDY:

    PRVÝ STUPEŇ DRUHÝ STUPEŇ

    1.miesto 4.A 46kg 1.miesto 8.A 28,5kg

    2.miesto 2.A 24kg 2.miesto 7.A 27,7kg

    3.miesto 3.A 17,7kg 3.miesto 5.A 23,9kg

   • Čítať viac
  • BESEDY O OCHRANE A PREVENCII
   • BESEDY O OCHRANE A PREVENCII
   • 24. 7. 2017
   • Dňa 11.06. 2018 sa v našej škole uskutočnia besedy s odborníkmi na rôzne témy v oblasti ochrany a prevencie patologických javov.

    Témy besied pre jednotlivé ročníky :

    1.A: Zdravý životný štýl

    2.A: Zdravý životný štýl

    3.A: Prevencia závistlosti na internete

    4.A: Prevencia závistlosti na internete

   • Čítať viac